Pirata Indigo Jack Ravenswood Studios-1

Indigo Jack

Referencia: KIT 005

Marca: 

Escala: 

Pais:

Pintor:

Escultor: Hans Reuters

Año: 1987

Indigo Jack

Pirata Indigo Jack Ravenswood Studios-3  Pirata Indigo Jack Ravenswood Studios-5

Pirata Indigo Jack Ravenswood Studios-7  Pirata Indigo Jack Ravenswood Studios-9

Deja una respuesta